Dětské skupiny zvýší zaměstnanost žen

Dnes by měla sněmovna schválit a postoupit Senátu vládní návrh zákona, který umožní svěřit děti v předškolním věku do péče v tzv. dětské skupině. Tento zákon zlepší situaci žen, které chtějí pracovat, ale potýkají se přitom s nedostatkem míst v jeslích a školkách. Obdobná forma péče byla zavedena i v sousedním Německu a Rakousku.

Česká republika bohužel patří k zemím s nejnižší zaměstnaností žen s malými dětmi v Evropě. V roce 2013 byla zaměstnanost žen s dítětem mladším šesti let třetí nejnižší v EU (42,1 procenta). Podle nejnovějších dat z OECD Family Database bylo v ČR v roce 2011 zaměstnáno pouze 21,47 procenta matek, jejichž nejmladší dítě nebylo starší než tři roky, přičemž průměr zemí OECD byl 52,16 procenta.

Pracovní možnosti žen s dětmi jsou v naší zemi omezené zejména proto, že chybí dostupná péče o děti nejen od jednoho roku, ale i o děti starší než tři roky. Počet neúspěšných žádostí o přijetí dětí do mateřských škol se podle údajů MŠMT za posledních pět let zdvojnásobil a od roku 2005 se zvýšil devětkrát. Protože poptávka po péči o děti pracujících rodičů reálně existuje, je tato péče nyní poskytována fyzickými osobami s vázanou nebo volnou živností, aniž by však byla odpovídajícím způsobem regulována. Předností vládního návrhu zákona o dětské skupině je to, že určuje rámec a pravidla pro doplňkové alternativy péče o děti v předškolním věku, a to například stanovením maximálního počtu dětí v jedné skupině, minimálního počtu pečujících osob nebo povinnosti poskytovatele předložit plán výchovy a péče.

Zřízení dětských skupin umožní řešit akutní nedostatek míst v zařízeních předškolní péče tam, kde je po této péči vysoká poptávka, tj. ve větších městech a jejich okolí. Není finančně a organizačně tak náročné jako zřízení nových jeslí a mateřských škol. Navíc je možné dětské skupiny zřizovat operativně v době silných populačních ročníků, kdy je poptávka po této péči vysoká. To je argument, na který by mohli přistoupit zejména ti, kdo se staví proti výstavbě nových jeslí a mateřských škol, jež výhledově nemusí být potřebné. Možnost umístění dítěte v dětské skupině také pomůže snazšímu návratu žen z rodičovské dovolené na jejich původní pracovní místo. Samo zřizování dětských skupin vytvoří další pracovní místa pro pečující osoby, vhodná například i pro ženy starší 50 let, které obtížněji hledají zaměstnání. Stát by tím podpořil aktivní politiku zaměstnanosti žen. Mimo jiné by to mělo nezanedbatelné ekonomické dopady.

Lidové noviny | 20.6.2014 | Rubrika Názory | Str. 11