Decibely pro zdraví, aneb o zvuku, hudbě a hluku

prof. Eva SYKOVÁ, MD, PhD., DSc., PCMA, senátorka
--------------------
My se v Ústavu experimentální medicíny zabýváme i výzkumem hluku, výzkumem vlivu hluku na mozková centra a na sluchový aparát. Je prokázáno, že hodnoty hluku nad 85 decibelů, což jsou běžné hodnoty, které můžeme třeba začít na ulici, tak pokud trvají tak dlouho jako je 8 hodin, tak už poškozují lidský sluch. Jestliže jsou to  hodnoty, které jsou nad 100 decibelů, a to jsou běžně hodnoty, které se překračují na kulturních vystoupeních, na koncertech v přírodě a podobně, tak ty poškozují lidský hluk už za 15 minut. To znamená, že takový dvouhodinový koncert se opravdu může odrazit na poruchách sluchu. Ty poruchy sluchu se především projevují jedno velmi, velmi nepříjemnou záležitostí a to jsou potom celoživotní šelesty, takzvaný tinnitus. A tím trpí dneska stále více a více lidí a prokazatelně je způsobený právě hlukem. A my jsme tady bojovali za to, lépe řečeno já jsem vstoupila několikrát za to, aby právě i hudební produkce, která přesahuje tyhle ty hodnoty, byla uznána za hluk. A jestli je to hluk libí nebo nelibí, to je úplně tomu sluchovému aparátu jedno a k tomu poškození dochází stejně. Takže to je jedna z takových věcí, kdy třeba skupina mladých lidí se baví nebo ta obec i dostane nějaké peníze za to, že tam tu hudební produkci umožní, ale ti občané, ty ostatní občané potom trpí tady těmi sluchovými problémy...

Navíc teda stárnoucí populace celosvětově má poruchy sluchu tak jako tak, protože z věkem se sluch zhoršuje. A  jestliže právě během toho zhoršování sluchu dochází ještě k takovýmto expozicím, kdy starší lidé, kteří jsou právě doma a kteří jsou tomu hluku vystaveni, tak opravdu můžou výrazně si hluk zhoršovat. To se samozřejmě projevuje nejen na tom, bych řekla, sluchu a na poruchách toho sluchu, ale u mladších lidí, pracovně vytížených lidí i na jejich pozornosti a na tom, že ten hluk vyvolává u nich stres, který se pak projeví v příštích dnech tím, že mají menší pozornost a že mají menší pracovní výkonnost.

ČT 2 | 1. 11. 2015 | Nedej se