Co je za vstřícným postojem poslanců k uhelným elektrárnám?

V České republice žije plných 60% občanů v místech, kde jsou překračovány limity znečišťování ovzduší. To je obrovské číslo. Přesto ANO11, ODS, SPD a KSČM shodily ve výboru pro životní prostředí Sněmovny návrh na ukončení výjimek ze znečišťování ovzduší uhelnými elektrárnami.

Uhelné elektrárny a teplárny produkují zejména prachové částice, v jejichž důsledku  zemře ročně jedenáct tisíc obyvatel naší země. Další desetitisíce lidí jsou vystaveny riziku vážných onemocnění. Návrh Pirátské strany měl ukončit platnost výjimek ze znečišťování vzduchu polétavým prachem uhelnými elektrárnami v roce 2025. Nyní díky poslancům za ANO, ODS, SPD a KSČM  by měly uhelné elektrárny získávat výjimky od roku 2021 opakovaně.

Takový postoj by málokdo čekal právě od poslanců výboru pro životní prostředí. O životní prostředí svých obyvatel se začínají starat už i rozvojové země. V České republice naopak není přihlíženo ani k varování vědců a renomovaných odborníků z Akademie věd!

Jak si vysvětlit, že veřejná výzva vědců včetně Komise pro  životní prostředí Akademie věd je politiky a poslanci ignorována? „Zájmy mocných firem nesmějí dostat přednost na úkor zdraví obyvatel, životního prostředí a naplňování energetické politiky státu, které jsou daleko podstatnějším veřejným zájmem. Tím spíše, že větší část elektřiny vyráběné z uhlí nepotřebujeme - Česká republika dlouhodobě vyváží zhruba stejně elektřiny, jako spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady,“ napsala skupina vědců a expertů ve veřejné výzvě v souvislosti s výše uvedeným návrhem přesně před měsícem..

Text podepsali mimo jiné uznávaný vědec prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc, dr.d.c., ekolog, a bývalý ministr životního prostředí nebo můj dlouholetý kolega z Akademie věd MUDr.Radim Šrám, DrSc., lékař a ekotoxikolog, který se dlouhodobě zabývá výzkumem dopadů znečištění ovzduší na zdraví lidí.

Tím, že návrh na limity znečišťování ovzduší shodili, jdou poslanci výboru pro životní prostředí Sněmovny „na ruku“ právě korporacím, které v ČR provozují uhelné elektrárny, jež nepotřebujeme. Je snad za tímto postojem poslanců ODS, ANO11, SPD a KSČM korupce?

Rozumné ani lidské ani vědecké vysvětlení bohužel nevidím. Situaci ještě nyní může napravit plénum poslanecké sněmovny a po něm Senát.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., senátorka pro obvod 20 – Praha 4