Co by vás přimělo přestat jezdit autem?

Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a senátorka

Autem bych přestala jezdit v tom případě, že bych tím skutečně významně přispěla ke zlepšení životního prostředí, například v období smogové situace, kdy by mohla být z dopravy vyloučena větší skupina vozidel. V některých zemích se podobná opatření dočasně přijímají. Například v Paříži byl letos v březnu vydán zákaz používání vozidel, jejichž registrační číslo končilo sudou číslicí. V případě akutního ohrožení lidského zdraví je omezení osobní dopravy nezbytné.

Nejvíce škodlivin však produkují těžká nákladní vozidla. Ačkoli technická úroveň nových aut se v posledních letech výrazně zlepšila, přetrvávají problémy způsobované svévolnými úpravami vozidla, např. odstraněním filtru pevných částic, nadměrným nákladem a nadměrnou zátěží brzdného systému. Nového ministra vnitra jsem proto požádala, aby se zasadil o zvýšení frekvence plánovaných i namátkových kontrol technického stavu nákladních vozidel.

Magazín Práva | 17.5.2014 | Strana 14 | Markéta Mitrofanovová