„Chci do konce svého mandátu prosadit stanovení pevného termínu zahájení dostavby pražského okruhu“

Máte za sebou třetinu svého mandátu. Občany bude asi nejvíce zajímat, jak konkrétně jste jim za uplynulé dva roky byla prospěšná?

Moje účast na schůzích Senátu a výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nikdy neklesla pod 80 %. Na schůzích jsem hlasovala pro návrhy, které lidem přinesly skutečný prospěch. V poslední době to bylo např. snížení DPH u potravin a léků. Naopak jsem se postavila proti návrhům, o jejichž prospěšnosti jsem měla pochybnosti. Šlo např. o senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Iniciovala jsem také uspořádání dvou veřejných slyšení, z nichž jedno se týkalo situace na Spořilově.

Část veřejnosti nemá o Senátu valné mínění. Jaký je Váš názor?

Situace, kdy si bezprecedentní jednání prezidenta republiky vynutilo podání ústavní žaloby pro velezradu, nebo když byla rozpuštěna Sněmovna, jednoznačně dokazují, že Senát je potřebnou institucí.

Myslíte si, že problémy dopravy a životního prostředí v Praze 4, především v oblasti Spořilova, bude možné vyřešit do konce Vašeho mandátu?

Dělám vše pro to, aby se dokonce mého mandátu stanovil pevný termín zahájení výstavby východní části Pražského okruhu. Jednala jsem kvůli tomu s ministrem dopravy. Sejdu se i s jeho nástupcem. Opakovaně jsem jednala s vedením hl. m. Prahy a MČ Praha 4. Sešla jsem se i se starostou Běchovic. Posun kupředu může přinést schválení zákona, který bude definovat pozemní komunikace celostátního významu a zabrání nekonečným průtahům při schvalování jejich tras.

...

Tučňák | 3.12.2014 | Rubrika: Aktuálně | Strana: 8

Celý text: http://praha4.cz/file/hMw1/Tucnak-prosinec-2014.pdf