Budoucnost nových výzkumných center je třeba zodpovědně promyslet

Z iniciativy prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc., senátorky za Prahu 4 a místopředsedkyně senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, proběhl v polovině dubna v Senátu Parlamentu ČR seminář o udržitelnosti výzkumných center.

Téměř stovka českých vědců zde diskutovala o problémech udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Senátorka Syková je současně ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který je partnerem v projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV) ve Vestci u Prahy.

Na semináři, během něhož byl postupně představen BIOCEV a deset dalších výzkumných center, vystoupil také místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D. Pohled dotčených ministerstev prezentovali náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., a 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun. O česko-norské spolupráci promluvil velvyslanec Norského království Jens Eikaas.

Problém udržitelnosti

Profesorka Syková na akci, kterou moderovala, poukázala na skutečnost, že s pomocí prostředků z evropských fondů byla vytvořena téměř desítka evropských center excelence a další čtyři desítky regionálních vědecko-výzkumných center. Podle jejích slov je třeba se zodpovědně zamyslet nad otázkou zajištění dostatku prostředků na provoz těchto center, aniž by to dále ztížilo situaci existujících institucí. Výzkumné infrastruktury vybudované v mimopražských regionech nepochybně poslouží k posílení konkurenceschopnosti ČR. Jejich vznik s sebou nicméně přináší další nároky na státní rozpočet a zvyšuje tlak na potvrzení trendu přesměrování veřejných prostředků mimo Prahu. Ukazuje se to na příkladu Národních programů udržitelnosti.

Na vybudování center bylo v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přiděleno celkem 40,35 mld. Kč, z toho 23 mld. již bylo proplaceno. Problém udržitelnosti tedy ovlivňuje rozdělování finančních prostředků na českou vědu obecně. Podle senátorky Sykové je proto nezbytné nejen hledat odpovědi na otázky jak zajistit dostatek prostředků na splnění příslibů, na základě nichž byla projektům center přiznána podpora, a jak přivést do Česka plánovaný počet zahraničních výzkumných pracovníků, ale zároveň se důsledně zabývat problematikou zvýšení kvality české vědy jako takové.


Zdravotnictví a Medicína | 5.5.2014 | Strana 19 | (red)

Celý text: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/budoucnost-novych-vyzkumnych-center-je-treba-zodpovedne-promyslet-475292