• Nakládání s vodou má být veřejnou službou, nikoli zdrojem zisků korporací

  Rozprodej a následné chaotické roztříštění vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, ke kterému došlo v 90. letech minulého století, považuji za obludné. Hrozné, ostudné a nešťastné.

  19.09.2018 
 • Kam kráčí naše společnost?

  Mám za to, že svět už delší dobu kráčí špatným směrem. Dění nedávných dnů u nás doma mne v tom jen utvrzují. Připomínka událostí před padesáti lety, doby, kdy národ držel pospolu jako nikdy, lidi spíše dále rozdělila.
  26.08.2018 
 • Rok 1968 - Malí jsme nebyli, nejsme a nebudeme

  Půl století. Krátký, či dlouhý úsek historie? Jak pro koho. Jinak se na něj dívá pamětník, jinak příslušník mladší generace. Píši o srpnové okupaci Československa, ale ne jen o ní.
  21.08.2018 
 • 100 let od vzniku Československého letectva

  V úterý 4. srpna jsem se zúčastnila pietního aktu u Okřídleného lva na pražském Klárově. Na pietní akci byli přítomni kromě politiků, vrcholní zástupci naší armády i velení NATO, kardinál Dominik Duka a především řadoví občané.
  16.08.2018 
 • Není krmelec jako krmelec

  Statistiky já ráda. Stejně tak čísla. Zvláště ta oficiální a podložená renomovanými agenturami. Třeba takovým Eurostatem. Tak jsem se dozvěděla, že od roku 2010 do roku 2016 odešlo z ČR na dividendách 2 252 miliard korun.
  14.08.2018 
 • Z vyššího principu mravního… Protestuji!

  Česká justice spáchala v očích laické veřejnosti sebevraždu. Čerstvým výrokem Nejvyššího soudu v kauze H-systému. Výrok Nejvyššího soudu, absurdně povýšil literu zákona, lépe řečeno jeho výklad, nad lidskost.
  08.08.2018 
 • Pražská sídliště se mění a nás čeká jejich nejasná budoucnost.

  Slavný výrok Václava Havla, který pražská sídliště označil za králíkárny, vzal naštěstí po jejich revitalizacích za své. Také na Praze 4, kde leží můj senátorský obvod, oblékly původně šedivé krabice pestrobarevný šat.
  08.08.2018 
 • Dvouleté dítě nemusí být pouze v náruči mámy

  Okolo novely zákona, kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., se rozvinula v souvislosti s umisťováním dvouletých dětí do předškolních zařízení podivuhodná názorová pluralita.
  05.08.2018 
 • Budoucnost Šumavy závisí na rozumném kompromisu mezi ochranou přírody a rozvojem obcí

  V úterý 27. července uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR veřejné slyšení. Bylo svoláno za účelem projednání Petice č. 3/16 – „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ (senátní tisk č. 298). Dosud ji podpořilo téměř 60 tis. občanů.
  29.07.2016 
 • Pařížské útoky dokazují, že Evropa je s Islámem ve válce

  Osobně mne velmi zasáhly včerejší tragické události, k nimž došlo v Paříži. Vyjadřuji francouzským spoluobčanům upřímnou soustrast. Všichni si klademe otázku, co bude dál. Musíme si uvědomit, že tyto teroristické útoky jsou výsledkem dosavadního benevolentního přístupu k přistěhovalcům z islámských zemí a k Islámu jako takovému.
  14.11.2015 
 • Léčba ALS kmenovými buňkami není obchod

  Pořad Reportéři ČT dne 9.11. informoval záměrně jednostranně za účelem diskreditovat terapii ALS pomocí kmenových buněk a za účelem diskreditovat zejména mou osobu. Považuji za nutné se k tomu vyjádřit.
  12.11.2015 
 • Odešla bez nenávisti – poslední přání Milady Horákové je výzvou určenou i nám

  V sobotu 27. června tomu bylo přesně šedesát pět let ode dne, kdy byla v pražské pankrácké věznici popravena Milada Horáková. Jediná žena, kterou si československý komunistický režim troufl veřejně fyzicky odstranit z politických důvodů. Výjimečnost Milady Horákové však není dána okolnostmi její smrti, ale především jejím pozoruhodně bohatým a naplněným životem.
  30.06.2015 
 • Máme-li zájem o špičkové vědce ze zahraničí, nesmíme jim ztěžovat rodinný život

  Je naprosto nelogické, aby děti vědeckých pracovníků ze třetích zemí nebyly účastny veřejného zdravotního pojištění. Není to správné ani lidsky, ani ekonomicky.
  31.10.2014 
 • Boj o protony

  V posledních týdnech jsem obdržela několik e-mailů, které mne žádaly, abych se zasadila o dostupnost protonové terapie pro pacienty v ČR. V některých případech jsem byla dokonce přímo vyzvána, abych podpořila pražské Protonové centrum (Proton Therapy Centre). Cítím tedy potřebu se k této záležitosti veřejně vyjádřit a presentovat svůj názor.
  16.08.2013 
 • Komentář k blogu paní Haslingerové o konferenci "Výzkum lidského mozku - velké téma pro 21. století"

  Není pravdou, že EU a české regulační autority brání využití poznatků výzkumu v klinické praxi a tomu, aby se výsledky dostaly až k pacientovi.
  04.07.2013 
 • Práci pro svůj obvod beru vážně a své sliby plním – ohlédnutí za první polovinou roku 2013

  Ve středu 19. června jsem navštívila 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, abych přítomné zastupitele a občany seznámila s tématy, kterými jsem se v uplynulých měsících zabývala. Problémy, které jsou důležité pro můj obvod, jsou důležité i pro mne.
  24.06.2013 
 • Těžká tranzitní doprava na území Prahy – zdraví obyvatel na prvním místě

  Automobilová doprava představuje ekologickou zátěž a je nesporné, že zdaleka nejvýrazněji tato zátěž dopadá na velkoměsta. To platí tím spíše pro Prahu, kde počet provozovaných vozidel od ledna 2001 vzrostl téměř o 30 % na více než 1 milion. V důsledku nedostatku financí se trvale oddaluje dostavba vnitřního i vnějšího okruhu, takže těžká tranzitní doprava musela být svedena do hustě obydlených čtvrtí.
  28.03.2013 
 • Reflexe sjezdu ČSSD – vítěz příštích voleb stojí před úkolem obnovit důvěru

  O víkendu jsem se vrátila z Ostravy. Poprvé jsem se jako senátorka zúčastnila sjezdu politické strany. V případě ČSSD se navíc jedná o stranu, která po příštích parlamentních volbách s největší pravděpodobností převezme zodpovědnost za exekutivní správu naší země.
  18.03.2013 
 • Žaloba proti prezidentovi Václavu Klausovi

  Pokládám za potřebné komentovat dění na dnešní schůzi Senátu a zejména to, proč jsem se spolu s 37 dalšími senátory rozhodla hlasovat pro návrh na podání žaloby proti presidentovi republiky.
  04.03.2013 
 • Přímá volba prezidenta pro mě zatím s rozpaky

  Tento blog píši doslova v předvečer druhého kola prezidentských voleb. Zatím tedy znám, stejně jako celá česká veřejnost, pouze jména obou kandidátů, mezi kterými v příštích hodinách rozhodnou voliči.
  24.01.2013 
 • Věda je budoucnost

  Dnešní západní civilizace má dvě chůvy. První je její historie a druhou věda. Vždyť naše přítomnost je zatím poslední sekvencí fascinujícího příběhu lidského hledání a poznávání, které začalo kdysi v povodí řek Eufrat a Tygris
  21.01.2013 
 • 90. léta skončila, na řadě jsou historici

  1. ledna 2013 pro mě skončila v České republice 90. léta, resp. jeden z příběhů, který jim zde dal ráz a profil pro stránky budoucích učebnic dějepisu.
  08.01.2013