6. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky