28. schůze SK ČSSD (10. obd.)

Frýdlantský salonek (VP-A),
začátek v 17:00 hod.