Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (1944) je významnou českou vědkyní, lékařkou a manažerkou. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Intensivně rozvíjí nový lékařský obor - regenerativní medicínu. Od října 2012 zastupuje občany Prahy 4 v Senátu PČR. Zaměřuje se zejména na politiku v oblasti vědy a vzdělávání, životního prostředí, zdravotnictví a sociální péče.

AKTUALITY

 • Proč kandiduji do Senátu?

  6 let jsem žila problémy občanů. Politikem se člověk nerodí, ale učí být. Získala jsem politické zkušenosti, jsem aktivní senátorkou. Hlasovala jsem vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne podle stranických priorit, ale ve prospěch této země a jejích občanů. Pokud mi dáte hlas, budu to s podporou Hnutí ANO dělat dál.
  19.09.2018 
 • Moje volební priority

  • Zákaz vjezdu kamionů na Spořilov, stavba Pražského okruhu
  • Zvýšení důchodů, u žen příplatek za každé vychované dítě
  • Levné nájemné byty pro seniory a mladé rodiny
  • Lepší péče o seniory, navýšení služeb pro seniory, stop „šmejdům”
  • Vzdělávání s výukou jazyků, úprava státních maturit, jesle a školky
  • Přestavba a bezbariérový vstup do stanic metra Kačerov a Budějovická
  • Dostatek parkovacích míst pro residenty, čistota ulic, údržba silnic a chodníků
  • Zdravé životní prostředí, kvalita potravin, podpora sportu
  • Špičkové zdravotnictví, senioři a děti bez poplatků u lékaře a v nemocnici
  • Zastavení nelegální migrace, bezpečnostní politika v ČR

  19.09.2018 
 • Svaz pacientů ČR podporuje kandidaturu prof. Evy Sykové na senátorku za Prahu 4

  Svaz pacientů České republiky prostudoval volební program prof. Evy
  Sykové na senátorku za Prahu 4 a rozhodli jsme se vyjádřit podporu pro
  její zvolení senátorkou Parlamentu České republiky.

  19.09.2018 
 • Podpora občanů - Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

  Paní profesorku Sykovou nesmírně oceňuji pro celý soubor obdivu-hodných a pro výkon politické funkce potřebných vlastností: pracovi-tost, systematičnost, cílevědomost, komunikativnost. Velmi si vážím našeho kladného vztahu a vzájemná spolupráce pro mě byla velmi inspirativní. Věřím, že pro senát bude velkým přínosem.

  Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
  Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Ing. Milan Taraba

  Kandidaturu Prof. MUDr. Evy Sykové do Senátu PČR jednoznačně podporuji. Jedním z důvodů mé podpory je osobní zkušenost s její činností senátorky v tomto volebním období. Ve všech jednáních ve věci života seniorů i dostupnosti bydlení jsem oceňoval lidskost, odbornost, serióznost a plnění slibů. Podrobně znám a pozitivně hodnotím i její odborné působení ve zdravotnickém výzkumu. Ocenil bych, kdyby v Senátu PČR působili naši podobně kvalifikovaní a lidsky hodnotní zástupci.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

  Prof. Evu Sykovou, DrSc. doporučuji jako senátorku, protože jsem přesvědčen, že je jednou z nejlepších a nejschopnějších. Nikdo jiný nedokáže tak skvěle bojovat za úroveň a potřeby vzdělanosti v ČR jako ona. Má pro to skvělé předpoklady. Dokázala to celou svojí kariérou jako manažerka, která založila neurovědní výzkumný ústav se světovou pověstí. Dokázala to nejen jako vědkyně, ale jako empatická a praktická senátorka. Jako většina silných a schopných osobností musela čelit nejrůznějším útokům.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Miloslav Mrština

  Profesorka Eva Syková je uznávanou odbornicí v oblasti biomedicíny, věnuje se výzkumu mozku a kmenových buněk. K malosti naší vlastní, je stejně jako řada dalších našich vědců, nedoceněnou odbornicí ve svém oboru. Naše společnost si málo váží takovýchto lidí, kteří dělají reklamu a dobré jméno naší republice. Většina úspěšných vědců emigrovalo, nebo své myšlenky prodali jiným, kteří na nápadech zbohatli. Paní profesorka Syková však věrně zůstává u nás, přestože se potýkala s nepřízní, osobní závistí a mstivým chováním méně úspěšných českých kolegů, včetně profesora Drahoše.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Ing. Alena Vitásková

  Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. je jedna z významných osob naší vědecké obce. Celosvětové uznání, kterého dosáhla svoji vědeckou prací, jen potvrzuje hluboký smysl jejího výzkumu závažných onemocnění, o jejichž léčbu se tato vědkyně celoživotně zasazuje. Statečně se postavila se svým výzkumem proti těmto nemocem ve snaze pomoci nejen pacientům, ale i jejich rodinám a přátelům, kteří jsou vlastně součástí života nemocného, kteří nesmírně trpí tím, že je jejich blízký touto závažnou nevyléčitelnou nemocí zasažen.

  18.09.2018 
 • Znečištění ovzduší na spořilově – Závažný zdravotní problém Prahy 4

  Během svého funkčního období v Senátu se Prof. Eva Syková významně zasadila o řešení znečištění ovzduší na Spořilově, kudy napříč Prahou 4 projíždí denně tisíce kamionů.
  18.09.2018 
 • Vést férovou diskusi s názorovým oponentem dokáže jen málokdo.

  Média se doslova radovala z cynické provokace lídra “demokratů a antibabišovců”. Jako by média už nepamatovala vajíčkové útoky, létání kamenů na Jižní Moravě, ošklivá zmlácení několika politiků. Ano, už to potkalo Paroubka, Topolánka, Dostála, Dolejše, Sobotku a další.
  27.07.2018 

 

BLOG

 • Nakládání s vodou má být veřejnou službou, nikoli zdrojem zisků korporací

  Rozprodej a následné chaotické roztříštění vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, ke kterému došlo v 90. letech minulého století, považuji za obludné. Hrozné, ostudné a nešťastné.

  19.09.2018 
 • Kam kráčí naše společnost?

  Mám za to, že svět už delší dobu kráčí špatným směrem. Dění nedávných dnů u nás doma mne v tom jen utvrzují. Připomínka událostí před padesáti lety, doby, kdy národ držel pospolu jako nikdy, lidi spíše dále rozdělila.
  26.08.2018 
 • Rok 1968 - Malí jsme nebyli, nejsme a nebudeme

  Půl století. Krátký, či dlouhý úsek historie? Jak pro koho. Jinak se na něj dívá pamětník, jinak příslušník mladší generace. Píši o srpnové okupaci Československa, ale ne jen o ní.
  21.08.2018