Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (1944) je významnou českou vědkyní, lékařkou a manažerkou. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Intensivně rozvíjí nový lékařský obor - regenerativní medicínu. Od října 2012 zastupuje občany Prahy 4 v Senátu PČR. Zaměřuje se zejména na politiku v oblasti vědy a vzdělávání, životního prostředí, zdravotnictví a sociální péče.

AKTUALITY

 • Moje volební priority

  • Zákaz vjezdu kamionů na Spořilov, stavba Pražského okruhu
  • Zvýšení důchodů, u žen příplatek za každé vychované dítě
  • Levné nájemné byty pro seniory a mladé rodiny
  • Lepší péče o seniory, navýšení služeb pro seniory, stop „šmejdům”
  • Vzdělávání s výukou jazyků, úprava státních maturit, jesle a školky
  • Přestavba a bezbariérový vstup do stanic metra Kačerov a Budějovická
  • Dostatek parkovacích míst pro residenty, čistota ulic, údržba silnic a chodníků
  • Zdravé životní prostředí, kvalita potravin, podpora sportu
  • Špičkové zdravotnictví, senioři a děti bez poplatků u lékaře a v nemocnici
  • Zastavení nelegální migrace, bezpečnostní politika v ČR

  19.09.2018 
 • Svaz pacientů ČR podporuje kandidaturu prof. Evy Sykové na senátorku za Prahu 4

  Svaz pacientů České republiky prostudoval volební program prof. Evy
  Sykové na senátorku za Prahu 4 a rozhodli jsme se vyjádřit podporu pro
  její zvolení senátorkou Parlamentu České republiky.

  19.09.2018 
 • Podpora občanů - Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

  Paní profesorku Sykovou nesmírně oceňuji pro celý soubor obdivu-hodných a pro výkon politické funkce potřebných vlastností: pracovi-tost, systematičnost, cílevědomost, komunikativnost. Velmi si vážím našeho kladného vztahu a vzájemná spolupráce pro mě byla velmi inspirativní. Věřím, že pro senát bude velkým přínosem.

  Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
  Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Ing. Milan Taraba

  Kandidaturu Prof. MUDr. Evy Sykové do Senátu PČR jednoznačně podporuji. Jedním z důvodů mé podpory je osobní zkušenost s její činností senátorky v tomto volebním období. Ve všech jednáních ve věci života seniorů i dostupnosti bydlení jsem oceňoval lidskost, odbornost, serióznost a plnění slibů. Podrobně znám a pozitivně hodnotím i její odborné působení ve zdravotnickém výzkumu. Ocenil bych, kdyby v Senátu PČR působili naši podobně kvalifikovaní a lidsky hodnotní zástupci.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

  Prof. Evu Sykovou, DrSc. doporučuji jako senátorku, protože jsem přesvědčen, že je jednou z nejlepších a nejschopnějších. Nikdo jiný nedokáže tak skvěle bojovat za úroveň a potřeby vzdělanosti v ČR jako ona. Má pro to skvělé předpoklady. Dokázala to celou svojí kariérou jako manažerka, která založila neurovědní výzkumný ústav se světovou pověstí. Dokázala to nejen jako vědkyně, ale jako empatická a praktická senátorka. Jako většina silných a schopných osobností musela čelit nejrůznějším útokům.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Miloslav Mrština

  Profesorka Eva Syková je uznávanou odbornicí v oblasti biomedicíny, věnuje se výzkumu mozku a kmenových buněk. K malosti naší vlastní, je stejně jako řada dalších našich vědců, nedoceněnou odbornicí ve svém oboru. Naše společnost si málo váží takovýchto lidí, kteří dělají reklamu a dobré jméno naší republice. Většina úspěšných vědců emigrovalo, nebo své myšlenky prodali jiným, kteří na nápadech zbohatli. Paní profesorka Syková však věrně zůstává u nás, přestože se potýkala s nepřízní, osobní závistí a mstivým chováním méně úspěšných českých kolegů, včetně profesora Drahoše.
  18.09.2018 
 • Podpora občanů - Ing. Alena Vitásková

  Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. je jedna z významných osob naší vědecké obce. Celosvětové uznání, kterého dosáhla svoji vědeckou prací, jen potvrzuje hluboký smysl jejího výzkumu závažných onemocnění, o jejichž léčbu se tato vědkyně celoživotně zasazuje. Statečně se postavila se svým výzkumem proti těmto nemocem ve snaze pomoci nejen pacientům, ale i jejich rodinám a přátelům, kteří jsou vlastně součástí života nemocného, kteří nesmírně trpí tím, že je jejich blízký touto závažnou nevyléčitelnou nemocí zasažen.

  18.09.2018 
 • Znečištění ovzduší na spořilově – Závažný zdravotní problém Prahy 4

  Během svého funkčního období v Senátu se Prof. Eva Syková významně zasadila o řešení znečištění ovzduší na Spořilově, kudy napříč Prahou 4 projíždí denně tisíce kamionů.
  18.09.2018 
 • Vést férovou diskusi s názorovým oponentem dokáže jen málokdo.

  Média se doslova radovala z cynické provokace lídra “demokratů a antibabišovců”. Jako by média už nepamatovala vajíčkové útoky, létání kamenů na Jižní Moravě, ošklivá zmlácení několika politiků. Ano, už to potkalo Paroubka, Topolánka, Dostála, Dolejše, Sobotku a další.
  27.07.2018 
 • Něco s nízkou porodností dělat musíme

  Proto pokud se znovu probojuji do senátu, chci aktivně napomáhat tomu, aby se takové plány realizovaly. Chci něco udělat pro to, aby nová vláda začala konečně prosazovat skutečnou rodinnou politiku. Takovou, která bude fungovat, ne dělat to, co se tu dělo v uplynulých letech. Prostě si myslím, že české pracující rodiny s dětmi mají na vyspělou rodinnou politiku právo. Žijeme totiž ve vyspělém státě.
  27.07.2018 

 

BLOG

 • Nakládání s vodou má být veřejnou službou, nikoli zdrojem zisků korporací

  Rozprodej a následné chaotické roztříštění vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, ke kterému došlo v 90. letech minulého století, považuji za obludné. Hrozné, ostudné a nešťastné.

  19.09.2018 
 • Kam kráčí naše společnost?

  Mám za to, že svět už delší dobu kráčí špatným směrem. Dění nedávných dnů u nás doma mne v tom jen utvrzují. Připomínka událostí před padesáti lety, doby, kdy národ držel pospolu jako nikdy, lidi spíše dále rozdělila.
  26.08.2018 
 • Rok 1968 - Malí jsme nebyli, nejsme a nebudeme

  Půl století. Krátký, či dlouhý úsek historie? Jak pro koho. Jinak se na něj dívá pamětník, jinak příslušník mladší generace. Píši o srpnové okupaci Československa, ale ne jen o ní.
  21.08.2018